Jautājumi un atbildes

Kad Latvija ieviesīs eiro?
Latvija plāno ieviest eiro no 2014. gada 1. janvāra.

Kāds būs eiro kurss?
Valūtas maiņa notiks pēc oficiālā kursa, kuru apstiprinās ES Padome 2013. gada jūlijā, un sagaidāms, ka tas būs pašreizējais kurss 1 eiro = 0,7028 lati.

Kādi ir ar latu pret eiro nomaiņas saistītie naudas summu noapaļošanas principi?
Naudas summas apaļo pēc ierastajiem matemātikas principiem.

Kā notiks skaidrās naudas maiņa?
Latus skaidrā naudā pret eiro pēc oficiālā kursa un bez komisijas maksas bankās varēs apmainīt 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas, tātad no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Pēc tam latus skaidrā naudā pret eiro bez termiņa ierobežojuma varēs mainīt Latvijas Bankā. Trīs mēnešus pēc eiro ieviešanas skaidro naudu bez maksas varēs mainīt arī Latvijas Pasta atsevišķās nodaļās.
Nelielus latu skaidrās naudas atlikumus varēs iztērēt arī veikalos, kas divas nedēļas pēc eiro ieviešanas dienas vēl pieņems arī latus, atlikumu jau izdodot eiro.

Kā notiks bezskaidrās naudas nomaiņa banku kontos?
Bezskaidrās naudas jeb tās naudas, kas glabājas banku kontos, nomaiņa klientiem būs visērtākā un visātrākā – bankas automātiski un bez maksas eiro ieviešanas brīdī pārvērtīs kontos esošos latus par eiro pēc oficiālā kursa.

Kas man jādara naudas nomaiņas sakarā?
Teorētiski nekas, bet, lai nomaiņa būtu maksimāli ērta, ieteicams jau laikus atbrīvoties no skaidrās naudas latiem, tos ieskaitot bankas kontā.

Kā naudas maiņas laikā strādās bankomāti?
Līdz 2013.gada 31.decembrim bankomāti izdos latus, bet sākot no 2014. gada 1. janvāra, bankomāti izdos tikai eiro. Ņemot vērā, ka Latvijā ir 1250 bankomāti, iespējams, kādā no tiem vienas nakts laikā nebūs iespējams nomainīt latus pret eiro, un atsevišķi bankomāti īslaicīgi nestrādās: vai 2013. gada beigās, vai 2014. gada pirmajā dienā.

Kā man visvieglāk un vislētāk pārdzīvot naudas nomaiņu?
Visvienkāršākais un lētākais naudas nomaiņas veids ir bezskaidrās naudas nomaiņa, tas ir, maksimāli iespējami visus skaidrās naudas latus pirms 2014. gada 1. janvāra ieskaitīt bankas kontā, kur tie tiks ātri, ērti un vienkārši konvertēti par eiro pēc oficiālā kursa bez komisijas maksas.

Vai būs apjoma ierobežojumi skaidras naudas latu apmaiņai pret eiro?
Iedzīvotāji un uzņēmumi varēs apmainīt visu viņu rīcībā esošo skaidro naudu bez apjoma ierobežojumiem. Tomēr klientiem ir jāievēro, ka likums noteic – vienā reizē vēloties apmainīt summu, ka lielāka par 3000 latiem, šī maiņa ir iepriekš bankai jāpiesaka.
Bankas atgādina, ka visvienkāršākais un lētākais naudas nomaiņas veids iedzīvotājiem būs bezskaidrās naudas nomaiņa, tas ir, maksimāli iespējami visus skaidrās naudas latus jau pirms 2014. gada 1. janvāra būtu ieteicams ieskaitīt savā bankas kontā, kur tie tiks ātri, ērti un vienkārši konvertēti par eiro pēc oficiālā kursa bez komisijas maksas.

Cik man izmaksās naudas maiņa?
Naudas konvertācija saistībā ar eiro ieviešanu no latiem uz eiro iedzīvotājiem būs bezmaksas, jo visus izdevumus segs bankas.

Cik ilgi varēs norēķināties ar latiem?
Iedzīvotāju ērtībām paredzēta 2 nedēļu ilga abu valūtu – lata un eiro – vienlaicīga lietošana no 2014. gada 1. janvāra līdz 14. janvārim (ieskaitot).

Kas notiks ar kredītiem/depozītiem latos?
Ieviešot eiro, uz visiem līdz eiro ieviešanas datumam noslēgtajiem kredīta un noguldījumu līgumiem latos tiks attiecināts līgumu nepārtrauktības princips, kas nosaka, ka līgums paliek spēkā saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem nosacījumiem, valūta tiek konvertēta pēc oficiālā kursa un procentos izteiktie vērtību mēri nemainās. Ja kredītam ir noteikta mainīgā procentu likme, kas piesaistīta latu RIGIBOR indeksam, tad šis indekss tiks aizstāts ar tāda paša termiņa EURIBOR indeksu.

Kas notiks ar manu latu norēķinu/maksājumu kontu bankā?
Klienta konta numurs saglabāsies nemainīgs. Kontā esošie lati tiks automātiski pēc oficiālā kursa bez maksas konvertēti uz eiro. Ja bankas klientam ir, piemēram, divi konti – viens latos un otrs eiro, tad pēc eiro ieviešanas abi būs eiro konti. Divu mēnešu laikā, tas ir, līdz 2014. gada 28. februārim, klients varēs viena konta atlikumu pārskaitīt uz otru kontu un slēgt tukšo kontu bez bankas komisijas maksas par šo pakalpojumu.

Kas notiks ar manu maksājumu karti?
Maksājumu karte turpinās darboties bez jebkādām izmaiņām, tās nav jāmaina, un katra karte turpinās darboties līdz tās termiņa beigām, kas norādīts uz kartes. Sākot no 2014. gada 1. janvāra, izmantojot karti bankomātā, varēsiet saņemt tikai eiro. Latu kredītkaršu un debetkaršu atlikumi tiks automātiski pārrēķināti eiro, izmantojot oficiālo pārejas kursu.
Norēķini par pirkumiem un pakalpojumiem ar maksājumu karti pēc eiro ieviešanas dienas būs ērtākais un ātrākais norēķinu veids.

Vai man jāpārslēdz depozīta un kredīta līgumi, konta līgumi?
Nē, neviens kredīta, depozīta vai cits ar banku noslēgts līgums eiro ieviešanas dēļ nebūs jāpārslēdz, jo uz visiem līgumiem attieksies darbības nepārtrauktības princips.

Vai bankas komisijas maksas un pakalpojumu cenas norādīs divās valūtās?
Jā, bankas obligātajā paralēlās cenu atspoguļošanas laikā no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. jūnijam cenrāžos abās valūtās norādīs savu pakalpojumu cenas, piemēram, maksa par konta atvēršanu/apkalpošanu, maksa par maksājuma karti, maksa par maksājumu veikšanu. Banku pakalpojumu komisijas maksas tiks pārrēķinātas no latiem uz eiro pēc oficiālā kursa, izmantojot likumā noteikto matemātisko noapaļošanas metodi.

Kādu pēc 01.01.2014. es redzēšu konta bilanci internetbankā (bankomātā)?
Sākot no eiro ieviešanas dienas, konta bilance būs redzama eiro.

Kādu pēc 01.01.2014. es redzēšu maksājumu vēsturi konta izrakstā / pārskatā, ja aplūkošu to internetbankā?
Maksājumus, kas veikti līdz 2013. gada 31. decembrim, varēs redzēt latos, maksājumus, kas veikti pēc eiro ieviešanas – eiro.

Vai eiro ieviešana nebūs naudas reforma?
Tā nebūs naudas reforma. Latus pēc Latvijas Bankas pašreizējā kursa bez komisijas maksas varēs apmainīt mūžīgi un neierobežotā apjomā. Tā būs tikai līdzvērtīga vienas naudas nomaiņa ar citu.

Kur es varu iegūt papildu informāciju?
Informācija par eiro ieviešanu Latvijā
Eiro info tālrunis: 80003000
Informācija par cenu monitoringu
Latvijas Bankas informācija par eiro
Eiro ieviešanas kārtības likums

Kontakti

Adrese

Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā
(Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās)

Tālrunis

67284561

E-pasta adrese:

tiesa [at] fstiesa.lv

Visas tiesības aizsargātas © 2020 Biedrība "Finanses un šķīrējtiesa"

Lapas karte