Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesa

Adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās)
Reģistrēta Šķīrējtiesu reģistrā ar Nr.40003746396.


Šķīrējtiesas priekšsēdētājs:
Raimonds Āboliņš,
tālr. 26549905
e-pasta adrese: raimonds.abolinset.JPGchamber.lv

Apmeklētāju pieņemšana Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās) :
pirmdienās no plkst. 15.00 - 16.30
ceturtdienās no plkst. 10.00 - 11.30
Citās dienās apmeklējuma laiks jāsaskaņo pa tālr. 67284561

Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesa ir izveidota 1993.gadā kā pastāvīga šķīrējtiesa.

Strīda izšķiršana šķīrējtiesai ir pakļauta tikai tad, ja puses par to ir vienojušās likumā noteiktā kārtībā.

Šķīrējtiesa izšķir visus civiltiesiskos strīdus, kas pakļauti izskatīšanai šķīrējtiesā.

Šķīrējtiesa neizšķir strīdus, kurus saskaņā ar likumu var izskatīt tikai tiesa.

Šķīrējtiesa izskata strīdus valsts valodā. Ja puses ir vienojušās, šķīrējtiesa izskata strīdu arī krievu un angļu valodās (šajā gadījumā šķīrējtiesas izdevumi var tikt paaugstināti).

Kārtību, kādā tiek izskatīti strīdi šķīrējtiesā, nosaka reglaments.

Kontakti

Adrese

Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā
(Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās)

Tālrunis

67284561

E-pasta adrese:

tiesa [at] fstiesa.lv

Visas tiesības aizsargātas © 2020 Biedrība "Finanses un šķīrējtiesa"

Lapas karte