Zelta monēta 2013

Konkursa nolikums.

1. Mērķis
1.1 Latvijas Komercbanku asociācijas rīkotā banku inovatīvo pakalpojumu konkursa „Zelta monēta 2013” mērķis ir veicināt jaunu Latvijas banku un to partneru pakalpojumu un produktu izstrādi, kā arī popularizēt modernus un klientiem noderīgus piedāvājumus. Konkurss tiek rīkots sadarbībā ar portālu Delfi.

2. Dalībnieki
2.1 Konkursā var piedalīties bankas, kas darbojas Latvijā – Latvijā reģistrētas kredītiestādes vai ārvalstu banku filiāles.
2.2 Bankas pieteikumus konkursā var iesniegt atsevišķi vai kopā ar partneriem, kuriem ir bijusi tieša līdzdalība, izstrādājot konkrēto bankas produktu vai pakalpojumu.

3. Pieteikumu iesniegšana
3.1 Pieteikumi iesniedzami par produktiem, pakalpojumiem un risinājumiem, kas ieviesti bankas darbībā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim.
3.2 Katra banka var iesniegt vairākus pieteikumus, kas katrs tiks vērtēts atsevišķi.
3.3 Pieteikumus var iesniegt šādās kategorijās:
3.3.1 Pakalpojums fiziskām personām;
3.3.2 Pakalpojums juridiskām personām;
3.3.3 Finanšu pakalpojumu eksports;
3.3.4 Ilgtspējas projekti.
3.4 Iesniedzot pieteikumu konkursā, jāizpilda pieteikuma veidlapa un var iesniegt papildu aprakstu par produktu vai pakalpojumu, uzsverot klientu ieguvumus no jaunā risinājuma, izmērītās klientu atsauksmes, dažādas ietekmes novērtējumu, risinājuma unikalitāti, pieejamību visos Latvijas reģionos, eksporta potenciālu un citus nozīmīgus aspektus.
3.5 Apraksta apjoms nedrīkst pārsniegt 3000 zīmes, darbs var ietvert grafiskos un vizuālos materiālus, kuru kopējais apjoms nepārsniedz 5 MB, kā arī audio un video materiālus, kuru garums nepārsniedz 5 minūtes.
3.6 Pieteikumā jānorāda atbildīgā bankas persona (projekta vadītājs), kas var sniegt papildu informāciju par pieteikumu. Ja pieteikums tiek iesniegts kopā ar sadarbības partneriem, projekta vadītāji jeb kontaktpersonas jānorāda visiem projekta partneriem.
3.7 Pieteikumi jāiesniedz, nosūtot uz e-pasta adresi asoc@bankasoc.lv līdz 2013. gada 22. janvārim (ieskaitot).

4. Vērtēšana un kritēriji
4.1 Konkursā iesniegtos darbus vērtēs žūrija.
4.2 Paredzēts arī klientu balsojums kategorijā „Klientu balva”.
4.3 Žūrijas vērtēšana notiks divās kārtās.
4.4 Pirmā kārta:
4.4.1 Pirmajā kārtā žūrija katrā kategorijā no visiem iesniegtajiem pieteikumiem atlasīs 3 labākos.
4.4.2 Katrs žūrijas dalībnieks, aizpildot nolikuma pielikumā esošās vērtēšanas veidlapas, sarindos visus iesniegtos darbus secībā no labākā uz sliktāko, un katrs no darbiem saņems attiecīgi proporcionāli apgrieztu punktu skaitu. Saskaitot visus punktus kopā, tiks noteikti pirmās kārtas trīs uzvarētāji, kas būs saņēmuši vislielāko žūrijas punktu skaitu.
4.4.3 Ja vairāki darbi būs saņēmuši pilnīgi vienādu punktu skaitu, uz otro kārtu var tikt virzīti attiecīgi vairāk darbi.
4.4.4 Gadījumā, ja kādā kategorijā iesniegti mazāk nekā 3 darbi, tie visi tiks virzīti uz otro balsošanas kārtu.
4.4.5 Pirmās kārtas rezultātus žūrija paziņos ne vēlāk 2013. gada 31. janvārī.
4.4.6 Laikā no 2013. gada 1. februāra līdz 14. februārim LKA mājas lapā www.bankasoc.lv un portāla Delfi mājas lapā www.delfi.lv notiks publiskais balsojums par darbiem, kas izvirzīti otrajai kārtai. Uzvarētājs būs tas darbs, par ko būs saņemts lielākais balsojumu skaits. Uzvarētājs saņems apbalvojumu kategorijā „Klientu balva”. Balsošanai tehniski tiek nodrošināts negodīgas balsošanas ierobežojums.
4.5 Otrā kārta:
4.5.1 Otrajā kārtā žūrija vērtēs uz šo kārtu izvirzītos darbus. Katrs žūrijas dalībnieks, aizpildot nolikuma pielikumā esošās vērtēšanas veidlapas, sarindos visus iesniegtos darbus secībā no labākā uz sliktāko, un katrs no darbiem saņems attiecīgi proporcionāli apgrieztu punktu skaitu. Saskaitot visus punktus kopā, tiks noteikts kategorijas uzvarētājs. Uzvarētājs būs tas, kas būs saņēmis vislielāko punktu skaitu.
4.5.2 Ja vairāki pieteikumi saņems vienādu lielāko punktu skaitu, tiek rīkota atklāta projektu prezentācija, kur projektu iesniedzēju pārstāvji prezentē projektu žūrijai, un pēc tam žūrija rīko atklātu balsojumu par šiem darbiem, nosakot uzvarētāju.
4.6 Otrās kārtas rezultātus žūrija paziņos un apbalvošanas ceremonija notiks ne vēlāk kā 2013. gada 28. februārī.
4.7 Žūrija patur tiesības nepiešķirt balvas jebkurā no kategorijām.

5. Pielikumi
5.1 Nr.1 Pieteikuma veidlapa;
5.2 Nr.2 Vērtēšanas veidlapa kategorijā „Pakalpojums fiziskām personām”;
5.3 Nr.3 Vērtēšanas veidlapa kategorijā „Pakalpojums juridiskām personām”;
5.4 Nr.4 Vērtēšanas veidlapa kategorijā „Finanšu pakalpojumu eksports”;
5.5 Nr.5 Vērtēšanas veidlapa kategorijā „Ilgtspējas projekti”.

6. Žūrija
Žūrijas priekšsēdētājs
Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs
Žūrijas locekļi Dace Avena, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja, Normans Beikmanis, Banku augstskolas Studentu padomes priekšsēdētājs, Arnis Ozols, a/s Delfi valdes priekšsēdētājs, Baiba Vītoliņa, Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore.

Konkursa nolikums (pdf)

Pieteikuma veidlapa (pdf)

Pieteikuma veidlapa (doc)

Vērtēšanas veidlapa kategorijā Pakalpojums fiziskām personām (pdf)

Vērtēšanas veidlapa kategorijā Pakalpojums juridiskām personām (pdf)

Vērtēšanas veidlapa kategorijā Finanšu pakalpojumu eksports (pdf)

Vērtēšanas veidlapa kategorijā Ilgtspējas projekti (pdf)

 

Kontakti

Adrese

Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā
(Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās)

Tālrunis

67284561

E-pasta adrese:

tiesa [at] fstiesa.lv

Visas tiesības aizsargātas © 2020 Biedrība "Finanses un šķīrējtiesa"

Lapas karte